itas - scanmatic instrument technology as

Contact Information

Scanmatic Instrument Technology AS
Frederik A. Dahlsvei 20
N-1433 AAS

Website: www.it-as.no
Phone: +47 64 80 80 80

Company Introduction

Kontakt ITAS i dag for å få råd eller informasjon om produkter og priser.

Instrumenttjenesten AS (ITAS) er den offisielle leverandøren i Norge av dataloggere, sensorer og tilleggsmoduler fra Campbell Scientific. De har mange års erfaring med å integrere Campbell dataloggere i værstasjoner og overvåkingssystemer innen meteorologi, hydrologi, geoteknikk, miljø, landbruk og andre teknisk relaterte anvendelser. ITAS gir råd om hvilke løsninger som best oppfyller dine krav til datafangst.

ITAS har samarbeidet tett med Campbell Scientific Ltd i over 20 år, og holder seg oppdatert gjennom regelmessig opplæring, besøk og produktoppdatering. De gir  viktige tilbakemeldinger til Campbell om erfaringer, problemer de har støtt på  samt ideer og forslag til tekniske løsninger og utvikling av nye produkter.

Automatiske værstasjoner for forskning og industri

ITAS leverer nøkkelferdige og tilpassede værstasjoner basert på  Campbell Scientific dataloggere, med fleksible løsninger for kommunikasjon, strømtilførsel og valg av sensorer i tillegg til profesjonell installasjon og vedlikeholdsservice.

  • Solid og pålitelig – testet utendørs i verdens mest utfordrende og krevende omgivelser: Arktis, Antarktis, høyfjellsområder, isbreer, ørken osv.
  • Alternativ strømforsyning med solpaneler – stasjonene har lavt strømforbruk, lang driftstid uten tilsyn.
  • Konstruert rundt Campbell Scientifics dataloggere og sensorer av høy kvalitet, velegnet til bruk i krevende forskningsmiljøer.
  • Du kan velge kommunikasjonsmetoder: GPS/GPRS, satellitt, LAN, radio osv.

Dataloggere – Datainnsamlingssystemer for bruk innen forskning

ITAS tilbyr komplette datainnsamlingssystemer med Campbells dataloggere for måle- og styrefunksjoner. De er konstruert for å kunne benytte de fleste sensortyper som er brukt i overvåkingssystemer, hovedsakelig for bruk innen geotekniske, meteorologiske, hydrologiske og andre miljørelaterte overvåkingssystemer.

  • Måling og styring –  ikke bare måling, men kan også styre brytere, motorer, alarmer, releer osv.
  • Solid og pålitelig datainnsamling – alle Campbell-loggere har tre års garanti.
  • Fungerer ved høye og lave temperaturer – driftssikker i de mest utfordrende omgivelser. 

Geoteknisk overvåkingssystem

ITAS leverer geotekniske målesystemer basert på dataloggere fra Campbell Scientific, for overvåking av miljømessige, hydrologiske og strukturelle parametre. Måling av bevegelse, belastning, slitasje, vannkvalitet, vannstand, poretrykk og vanninnhold i jord m.m. kan integreres i systemer konfigurert slik at de aktiverer alarmer, releer eller ganske enkelt registrerer data for senere innsamling. En rekke alternativer for kommunikasjon støttes, slik at dataloggeren kan leses av uansett hvor den er plassert.

  • Geoteknisk overvåking –hydrologisk, strukturell, miljørelatert m.m.
  • Måling og kontroll – Campells loggere avleser sensorer og kontrollerer eksterne enheter som kan aktivere alarmer eller releer.
  • Bred erfaring – over 20 års erfaring med å integrere Campbell Scientifics instrumenter for datainnsamling innen geotekniske,  meteorologiske  og miljørelaterte overvåkingssystemer.

Countries Served

Norway


Supported Applications

Agriculture and Soils Research Instrumentation
Alpine Automated Weather Instrumentation
Automatic Weather Stations (AWS) and Meteorologic Instruments
Building Structures
Dam Monitoring—Structural
Fire Weather Stations
Gas Flux and Turbulence
Geotechnical
Marine Grade Weather Stations
Road Weather—RWIS
Snow Water Equivalent (SWE) Measurement
Structural Health Monitoring
Surface Water Monitoring Instrumentation
Water Quality


Certified Campbell Scientific Partner